Duikvereniging Amicus Aquae

Duikvereniging Amicus Aquae is een club met enthousiaste leden in regio De Langstraat. Het samen beoefenen van een gemeenschappelijke duiksport in een gezellig verenigingsverband zijn de ingrediënten! Amicus Aquae verzorgt gekwalificeerde duikopleidingen volgens de normen van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Voor leden, door leden 
We zijn een sportvereniging. Net als bij andere verenigingen bepalen de leden wat er in de vereniging gebeurt, hoe de vereniging bestuurd wordt en welke activiteiten er worden gedaan. Als lid heb je dus een bepalende stem binnen de vereniging.

Actieve leden
Amicus Aquae kan niet draaien zonder actieve leden, meer dan tweederde van de leden is op de één of andere manier actief voor de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het geven van instructies, het organiseren van duiken, het bekleden van een bestuursfunctie, zorgen voor uitgaves van ons clubblad, bij houden van materiaal in de materiaalcommissie, zorgen voor de bezetting van het clubhuis en bar, bijhouden van de website of het organiseren van kampen en andere evenementen.

Sportiviteit, gezelligheid en veiligheid
Onze duikevenementen staan in het kader van veiligheid, gezelligheid en sportiviteit. We proberen duikevenement altijd een leerzaam, recreatief en ontspannen karakter te geven. We houden de contributie laag omdat we alleen maar bestaan uit leden die hun vrijwillige bijdrage leveren aan onze duik- en duikgerelateerde activiteiten.

NOB/CMAS
Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), die op haar beurt verbonden is met de wereldfederatie van duikbonden: de Confederation Moniale des Activités Subaquatic (CMAS). Naast NOB instructeurs zijn er ook instructeurs die aangesloten bij de National Association of Underwater Instructors (NAUI) en/of de Professional Association of Diving Instructors (PADI).

X