Amicus Aquae Vlijmen verkrijgt Duik-Speel-o-theek

Kar gevuld met duikbenodigdheden
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Privé-collectie geschonken aan jeugd van Amicus Aquae.

Onderwatersportvereniging Amicus Aquae Vlijmen  viel met haar neus in de boter, toen een van de leden haar attendeerde op de beschikbaarheid van vele onderwaterspellen bij een privé-Duik Speel-o-theek in het midden van het land. Een afvaardiging van het bestuur heeft contact opgenomen en werd uitgenodigd om een blik te werpen op de spellen. Zij werden blij verrast.

De schenking, uit een privé-collectie van zeer enthousiaste duikers, die al enigszins op leeftijd geraken, kwam tot stand door de relatie die een van de leden heeft met hen. Ons lid vertelt dat zij kleinschalig waren begonnen om aan kinderen spelenderwijs te leren zwemmen, door spelvormen aan te bieden, waardoor de kinderen werden afgeleid. Het betrof met name kinderen met een verstandelijke beperking, die in eerste aanleg leerden zwemmen en vervolgens ging men verder met snorkelen om uiteindelijk uit te komen bij Perslucht A en B. Hetgeen nu in moderne vorm wordt gedoceerd in de opleiding ScubaDoe van de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond). Aan kinderen van 10 tot 14 jaar als introductie naar het volwassenen duikbrevet één sters.

Ook Amicus Aquae geeft de ScubaDoe opleiding aan de jeugd op zaterdagochtend. De afgelopen jaren is er geïnvesteerd in deze opleiding en met deze schenking zijn we ineens 5 sets met ademautomaten en vele spellen rijker. Na de zomervakantie gaat Amicus Aquae verder met deze trainingen en ook de andere leden kunnen gebruik maken bij hun trainingen van het verkregen materiaal. Naast spellen en persluchtapparatuur werden ook vele zwemvliezen verkregen en allerhande ander materiaal waarmee de trainingen verrijkt kunnen worden.

Aangezien de donateurs op de achtergrond wensen te blijven spreken wij wel onze dank uit voor hun ruimhartigheid en zijn wij blij met de verkregen materialen, die wij zeer goed voor onze trainingen kunnen gebruiken.  

Mocht je 10 jaar of ouder zijn en interesse hebben voor de onderwatersport kan je contact opnemen met Amicus Aquae te Vlijmen via de website www.amicusaquae.nl In september 2021 start direct naar de zomervakantie weer een nieuwe opleiding en zoals je hebt kunnen lezen zijn er vele spellen en is er veel materiaal aanwezig om de start te kunnen maken.

Inloggen