Het bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de vereniging

Andre Frietman

Voorzitter

René Spronk

Secretraris

Jill Stupers

Penningmeester

Elmar Vijverberg

Clubcoördinator

paul

Paul van der Lee

Bestuurslid

Inloggen