Het bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de vereniging

Andre Frietman

Voorzitter

Elmar Vijverberg

Waarnemend Secretraris / Clubco├Ârdinator

Jill Stupers

Penningmeester

paul

Paul van der Lee

Bestuurslid

Inloggen