Over Amicus Aquae

Duikvereniging Amicus Aquae is een club met enthousiaste leden in regio De Langstraat. Het samen beoefenen van een gemeenschappelijke duiksport in een gezellig verenigingsverband zijn de ingrediënten! Amicus Aquae verzorgt gekwalificeerde duikopleidingen volgens de normen van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Voor leden, door leden 
We zijn een sportvereniging. Net als bij andere verenigingen bepalen de leden wat er in de vereniging gebeurt, hoe de vereniging bestuurd wordt en welke activiteiten er worden gedaan. Als lid heb je dus een bepalende stem binnen de vereniging.

Actieve leden
Amicus Aquae kan niet draaien zonder actieve leden, meer dan tweederde van de leden is op de één of andere manier actief voor de vereniging. Voorbeelden hiervan zijn het geven van instructies, het organiseren van duiken, het bekleden van een bestuursfunctie, zorgen voor uitgaves van ons clubblad, bij houden van materiaal in de materiaalcommissie, zorgen voor de bezetting van het clubhuis en bar, bijhouden van de website of het organiseren van kampen en andere evenementen.

Sportiviteit, gezelligheid en veiligheid
Onze duikevenementen staan in het kader van veiligheid, gezelligheid en sportiviteit. We proberen duikevenement altijd een leerzaam, recreatief en ontspannen karakter te geven. We houden de contributie laag omdat we alleen maar bestaan uit leden die hun vrijwillige bijdrage leveren aan onze duik- en duikgerelateerde activiteiten.

NOB/CMAS
Als vereniging zijn we aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB), die op haar beurt verbonden is met de wereldfederatie van duikbonden: de Confederation Moniale des Activités Subaquatic (CMAS). Naast NOB instructeurs zijn er ook instructeurs die aangesloten bij de National Association of Underwater Instructors (NAUI) en/of de Professional Association of Diving Instructors (PADI).

Aquae Villa
ons clubhuis

Al sinds 1995 beschikken wij over een eigen clubhuis waar ons theorie en instructielokaal gevestigd is. Hier worden lessen gegeven zoals EHBO, reanimatie en de benodigde theorie voor de duikbrevetten. Ook een aantal activiteiten zoals bv. een nieuwjaarsreceptie en de vrijwilligersavond vinden hier plaats.

De combinatie van clubhuis en het naastgelegen duikwater is ideaal. Verder is er iedere woensdagavond na de zwembadtraining de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje ervaringen en nieuwtjes uit te wisselen. De clubhuiscommissie bestaat uit een aantal actieve leden die er voor zorgen dat het clubhuis draaiende wordt gehouden. Het clubhuis is gelegen op een mooie locatie aan de Nieuwkuijkse wiel, naast de hondenclub. Adres Badweg te Nieuwkuijk (Het zijstuk Badweg tegenover Meidoornstraat).

Zwembad Die Heygrave
Naast de Aquae Villa maken we ook gebruik van Zwembad Die Heygrave in Vlijmen. Twee keer per week hebben we een uurtje toegang tot het zwembad voor de conditietraining of de zwembad duiken. Onze zwembadlessen zijn op:
   – Voor volwassenen op woensdagavond van 21.00 – 22.00 uur
   – Voor de jeugd op zaterdagochtend van 9.30 – 10.30 uur

De zwembadtrainingen worden gebruikt ter bevordering van conditie.  Tevens worden hier de eerste oefeningen voor de opleidingen gedaan. Zwembad “Die Heygrave” te Vlijmen biedt ook een cursus ruimte waar de theorie gegeven wordt t.b.v. de opleidingen. 

De drijvende kracht achter Amicus Aquae

Net als vele andere verenigingen zijn we nergens zonder de hulp van veel vrijwilligers. Daarom stellen wij onze vrijwilligers graag aan u voor. 

Het bestuur

Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken en de organisatie van de vereniging

Andre Frietman

Voorzitter

René Spronk

Secretraris

Jill Stupers

Penningmeester

Elmar Vijverberg

Clubcoördinator

bart

Bart Broers

Bestuurslid

Trainerscommissie

De grootste commissie bestaat uit de trainingscommissie waar alle trainers onderdeel van uit maken. Deze groep verzorgt op woensdagavond en zaterdagochtend de zwembadtrainingen en bieden ieder seizoen weer een grote hoeveelheid opleidingen aan.

Lion Kwaijtaal

2* instructeur

Wim Hoentjen

2* instructeur

Jos de Laat

2* instructeur

Camillo Schure

2* instructeur

Berrie Kronenburg

2* instructeur

Casper Vijverberg

1* instructeur

Marijke Mahieu

1* instructeur

Shalini Vijverberg

1* instructeur

Rob van Ballegooijen

1* instructeur

Zwembad trainers

André Frietman

Trainer zaterdag

Gerrit Klop

Trainer zaterdag

Elie Pullen

Trainer zaterdag

Bart Broers

Trainer woensdag

Bas Vissers

Trainer woensdag

Casper Vijverberg

Trainer woensdag

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie verzorgt een aantal activiteiten per jaar. De activiteiten bestaan uit duikuitstapjes, duikreizen in binnen- en buitenland, familieactiviteit tot feestavond. De activiteitencommissie regelt het allemaal.

Ralph Smits

Elmar Vijverberg

Materiaalcommissie

De vereniging heeft de beschikking over een ruime hoeveelheid materiaal en een eigen compressor. De materiaalcommissie zorgt voor de uitgifte van materiaal en verzorgt het onderhoud.

Theo Vennings

Materiaalbeheerder

Paul van der Lee

Materiaalbeheerder

André Frietman

Vulmeester

Rick Beerens

Vulmeester

Lars Nijdam

Vulmeester

Clubblad redactie

Ieder kwartaal verschijnt er weer een nieuw clubblad. De clubbladredactie zorgt dat iedere keer het clubblad weer vol nieuwtjes en wetenswaaridgheden staat.

Hans Vijverberg

Peter de Maat